Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Legal Aspects of E-governance
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/AKJ7177.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/AKJ7177.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad en