Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

COD1.DT Digitaalinformatsiooni korraldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Knowledge Organisation
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/COD1.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/COD1.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused