Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

COD2.DT Juurdepääs digitaalraamatukogudele

Õppeaine nimetus inglise keeles: Access to Digital Libraries
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/COD2.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/COD2.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused