Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

COD3.DT Digitaalraamatukogude kasutajad ja kasutamine: kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Users and Usage of Digital Libraries: Quantitative and Qualitative Evaluation
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/COD3.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/COD3.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused