Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6001.DT Arvuti töövahendina

Õppeaine nimetus inglise keeles: Effective Computer Usage
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6001.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6001.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused