Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6009.DT Tarkvaratehnika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Software Engineering
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6009.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6009.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused