Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Operating Systems
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6014.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6014.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused