Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6023.DT Arvutigraafika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Computer Graphics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mati Mõttus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6023.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6023.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KORSB/19.FK Reklaam ja suhtekorraldus Mati Mõttus  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/19.DT Informaatika Mati Mõttus  
INITB/19.DT Infoteadus Mati Mõttus  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja Mati Mõttus  
KUIKB/18.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Mati Mõttus  
KUIKB/19.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Mati Mõttus