Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6030.DT 3D modelleerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: 3D Modelling
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kalle Kivi
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6030.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6030.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused