Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6058.DT Praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practical Work
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6058.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6058.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused