Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6063.DT Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Ethical, Social and Professional Aspects of Information Technology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6063.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6063.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused