Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

IFI6074.DT Programmeerimise alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Programming Fundamentals
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6074.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6074.DT

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KUIKB/18.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov  
MLLB/18.LT Integreeritud loodusteadused Inga Petuhhov  
IFIFB/19.DT Informaatika Inga Petuhhov  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Inga Petuhhov  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja Inga Petuhhov  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KUIKB/19.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov  
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.