Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6074.DT Programmeerimise alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Programming Fundamentals
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6074.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6074.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/19.DT Informaatika Inga Petuhhov  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja Inga Petuhhov  
KUIKB/18.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov  
MLKSB/17.LT Keskkonnakorraldus Inga Petuhhov  
MLLB/18.LT Integreeritud loodusteadused Inga Petuhhov  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Inga Petuhhov  
  4 rühma    

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KUIKB/19.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Inga Petuhhov