Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

IFI6075.DT Multimeedium

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multimedia
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6075.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6075.DT
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.