Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6078.DT Meediatehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Media Technology
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Birgy Lorenz
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6078.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6078.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused