Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6086.DT Uurimisseminar II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Seminar II
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6086.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6086.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused