Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6087.DT Arvutite ja võrkude haldamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Maintenance of Computers and Networks
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Meelis Karp
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6087.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6087.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused