Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6088.DT Seminaritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Paper
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6088.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6088.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused