Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Scientific Thinking
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kairi Osula
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6201.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6201.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLBB/19.LT Bioloogia (kõrvalerialaga) Jaanika Meigas  
MLKSB/19.LT Keskkonnakorraldus Jaanika Meigas  
MLLB/19.LT Integreeritud loodusteadused Jaanika Meigas  
  2 rühma Kaasõppejõud:
Aira Lepik
Kairi Osula
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/18.DT Informaatika Jaanika Meigas  
INITB/19.DT Infoteadus Jaanika Meigas  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs Jaanika Meigas  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/19.DT Informaatika Jaanika Meigas