Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6202.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Programming Languages
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Inga Petuhhov
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6202.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6202.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused