Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6204.DT Sotsiaalse võrgustumise tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Soclal Network Technologies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Terje Väljataga
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6204.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6204.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused