Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6205.DT Võrgu- ja pilvetehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Network- and Cloud Technologies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tanel Toova
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6205.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6205.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused