Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6220.DT Digitaalne informatsioon ja kommunikatsioon

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Information and Communication
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Marianne Paimre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6220.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6220.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
AIAJB/18.HT Ajalugu Marianne Paimre  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
AIAJB/19.HT Ajalugu Marianne Paimre