Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6223.DT Keel ja tehnoloogia

Õppeaine nimetus inglise keeles: Language and Technology
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Pille Eslon
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6223.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6223.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
AIAJB/19.HT Ajalugu Pille Eslon