Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7007.DT Uurimismeetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Methods
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7007.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7007.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused