Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7014.DT Magistritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master Thesis
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7014.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7014.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused