Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7051.DT Õppedisaini alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Principles of Learning Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7051.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7051.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Mart Laanpere  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Mart Laanpere  
1 rühm Kursuseprogramm(.pdf) Kaasõppejõud:
Marge Kusmin
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Mart Laanpere