Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7056.DT Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Trends and Evaluation in Educational Technology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7056.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7056.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused