Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7058.DT Haridustehnoloogia praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Apprenticeship Practice in Educational Technology
Õppeaine maht: 10 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kairit Tammets
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7058.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7058.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused