Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7064.DT Õpihaldussüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Management Systems
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7064.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7064.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused