Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7083.DT Õppemängu disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Learning Game Design
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7083.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7083.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused