Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Educational Technology In School
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7084.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7084.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
EKEOM/18.HT Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kai Pata  
GRVOM/18.HT Võõrkeeleõpetaja Kai Pata  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Kai Pata  
KAMOM/18.HR Mitme aine õpetaja Kai Pata  
KUIKM/18.LT Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja Kai Pata  
MLGLM/18.LT Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja Kai Pata  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Kai Pata  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Kai Pata  
SKVOM/18.HT Vene keele ja kirjanduse õpetaja Kai Pata  
TSKOM/18.LT Kehakultuuri õpetaja Kai Pata  
2 rühma Kursuseprogramm(.pdf)    

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Kai Pata