Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7088.DT Riistvara koolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Hardware at School
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7088.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7088.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused