Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7128.DT Kasutaja modelleerimine ja soovitussüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: User Modeling and Recommender Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Adolfo Ruiz Calleja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7128.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7128.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused