Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7158.DT Magistritöö seminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis Seminar
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7158.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7158.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused