Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7159.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Foundations of Human Computer Interaction
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7159.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7159.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused