Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Design Theory and Methodology
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7161.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7161.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud David Jose Ribeiro Lamas en
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon David Jose Ribeiro Lamas en
1 rühm Kursuseprogramm(.pdf) Kaasõppejõud:
Hanna-Liisa Pender