Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7163.DT Digitaalsete mängude disain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Game Design
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7163.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7163.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused