Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7170.DT Disain kasutaja kaasamiseks

Õppeaine nimetus inglise keeles: Designing for User Engagement
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7170.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7170.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused