Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7171.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni filosoofilised aspektid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Philosophy of Human-Computer Interaction
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7171.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7171.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused