Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7174.DT Veebiarenduse töötuba

Õppeaine nimetus inglise keeles: Web Workshop
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sonia Claudia da Costa Sousa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7174.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7174.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused