Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Game Theory and Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mikhail Fiadotau
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7179.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7179.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Mikhail Fiadotau en
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Mikhail Fiadotau en
1 rühm Kursuseprogramm(.pdf)