Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7200.DT Informaatika didaktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Didactic of Informatics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Laanpere
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7200.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7200.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused