Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7203.DT Kooli haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikum

Õppeaine nimetus inglise keeles: Infrastructure Seminar and Hardware at School
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Birgy Lorenz
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7203.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7203.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused