Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7315.DT Praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practice
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sonia Claudia da Costa Sousa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7315.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7315.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Sonia Claudia da Costa Sousa en