Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7320.DT Andmeesituse tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Visualisation
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7320.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7320.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused