Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7337.DT Graafika ja heli programmeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Graphics and Sound Programming
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Filipp Keks
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7337.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7337.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Filipp Keks en