Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt

Õppeaine nimetus inglise keeles: Interaction Design Project
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7342.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7342.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/19.DT Digitaalsed õpimängud Vladimir Tomberg en
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en