Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Software Analysis and Requirements Engineering
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Vladimir Tomberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7405.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7405.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad Vladimir Tomberg en