Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8001.DT Kvantitatiivsed andmekogumise ja -analüüsi meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Quantitative Methods for Data Collection and Analysis
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Katrin Niglas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8001.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8001.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused