Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI8112.DT Lõppkasutajast lähtuv tarkvaradisain

Õppeaine nimetus inglise keeles: Technologies and Methodologies for End-User Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI8112.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI8112.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused